Izlozē 10. novembrī:


Baiba RIEKSTIŅA (tālr. 26460...) - dāvanu karte SPA relaksācijai viesnīcā „Ezeri” Siguldā

Normunds BUKULDS (tālr. 26537...) - dāvanu karte atpūtai Baltezerā atpūtas kompleksā „Vanaga Ligzda” ar pirts un kubla apmeklējumu

 

Izlozē 11. novembrī:


Ilze BAUMANE (tālr. 20377...) - dāvanu karte atpūtai Mārcienas muižā Madonas novadā

Antra ĶĪKULE (tālr. 29177...) - dāvanu karte atpūtai meža namiņā ar saunu un džakuzi „Rančo Gobas” Talsu novadā

 

Izlozē 12. novembrī:


Dzintra ĢĒRMANE (tālr. 26148...) - dāvanu karte atpūtai mājiņā ar malkas pirti „Tiny Village Latvia” Engures novadā

Signe URBĀNE (tālr. 25254...) - dāvanu karte relaksējošai atpūtai „Seven Mirrors Spa” spoguļmājā Murjāņos

LOTERIJAS NOTEIKUMI

1. Loterijas organizētājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103001157, juridiskā adrese: Valmieras novads, Valmiera, Rīgas iela 4, LV – 4201.


2. Loterijas norises teritorija

Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201.


3. Loterijas sākuma datums: 10.11.2023., loterijas beigu datums: 12.11.2023.


4. Loterijas laimestu fonds

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 6 (sešas) dāvanu kartes, kas katra paredzēta 2 (divām) personām nakšņošanai (1 nakts) un atpūtai dažādās Latvijas vietās:

 • SPA relaksācija viesnīcā „Ezeri” Siguldā 119.00 EUR vērtībā;
 • Atpūta Baltezerā atpūtas kompleksā „Vanaga Ligzda” ar pirts un kubla apmeklējumu 199.00 EUR vērtībā;
 • Atpūta Mārcienas muižā Madonas novadā 160.00 EUR vērtībā;
 • Atpūta meža namiņā ar saunu un džakuzi „Rančo Gobas” Talsu novadā 150.00 EUR vērtībā;
 • Atpūta mājiņā ar malkas pirti „Tiny Village Latvia” Engures novadā 210.00 EUR vērtībā;
 • Atpūta „Seven Mirrors Spa” spoguļmājā Murjāņos 250.00 EUR vērtībā.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir 1 088.00 EUR vērtībā.


5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam:

1) 10.11.2023., 11.11.2023. vai 12.11.2023. plkst.10.00-20.00 vienā t/c „Valleta” veikalā jāiepērkas vismaz 50.00 EUR vērtībā;

2) jāaizpilda loterijas kartīte, kuru iespējams saņem t/c „Valleta” veikalos un Informācijas centrā un kura 10.11.2023., ja pirkums veikts 10.11.2023., 11.11.2023., ja pirkums veikts 11.11.2023., 12.11.2023., ja pirkums veikts 12.11.2023., līdz plkst.20.15 jāiemet loterijas kastē pie t/c „Valleta” Informācijas centra.

5.2. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzētā vietā norāda:

 • pirkuma čeka (turpmāk noteikumos – „čeks”) numuru, datumu, summu un veikalu, kurā tas veikts;
 • savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi (pilsētu) un tālruņa numuru.

5.3. Katram pircējam katru dienu ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem čekiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt, bet par vienu un to pašu čeku drīkst aizpildīt vienu loterijas kartīti. Arī tad, ja čeka summa ir lielāka par 50.00 EUR.

5.4. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka informācija loterijas kartītē neatbilst 5.1. punktam, ka tajā nav norādīta visa 5.2. punktā minētā informācija un/vai ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas par vienu un to pašu čeku ir aizpildījusi/-ušas vairākas loterijas kartītes, tā tiks uzskatīta par nederīgu un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies.

5.5. Čeks jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.6. Pircējs nedrīkst aizpildīt loterijas kartīti un piedalīties loterijā, ja čeka summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), tabaka un tās izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, medikamenti un enerģijas dzērieni.


6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

6.1. Katru dienu – 10.11.2023., 11.11.2023. un 12.11.2023. – plkst.20.20 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, 3 (trīs) t/c „Valleta” administrācijas personu sastāvā starp visiem loterijas dalībniekiem, kas loterijas kartīti iemetuši loterijas kastē attiecīgajā dienā, tiks izlozēti 2 (divi), kas sekojošā secībā saņems 1 (vienu) noteikumu 4.1. punktā minēto dāvanu karti:

Izlozē 10.11.2023.:

 • 1. izlozētais dalībnieks – SPA relaksācija viesnīcā „Ezeri” Siguldā 119.00 EUR vērtībā;
 • 2. izlozētais dalībnieks - Atpūta Baltezerā atpūtas kompleksā „Vanaga Ligzda” ar pirts un kubla apmeklējumu 199.00 EUR vērtībā.

Izlozē 11.11.2023.:

 • 1. izlozētais dalībnieks - Atpūta Mārcienas muižā Madonas novadā 160.00 EUR vērtībā;
 • 2. izlozētais dalībnieks - Atpūta meža namiņā ar saunu un džakuzi „Rančo Gobas” Talsu novadā 150.00 EUR vērtībā.

Izlozē 12.11.2023.:

 • 1. izlozētais dalībnieks - Atpūta mājiņā ar malkas pirti „Tiny Village Latvia” Engures novadā 210.00 EUR vērtībā;
 • 2. izlozētais dalībnieks - Relaksējoša atpūta „Seven Mirrors Spa” spoguļmājā Murjāņos 250.00 EUR vērtībā.

6.2. Katrā izlozē tiks izlozēti arī 2 (divi) rezerves laimējušie dalībnieki gadījumam, ja, saņemot laimestu, tiks konstatēts, ka uz laimējušajiem dalībniekiem attiecas 5.6., 13.1., 14.10. un/vai 14.11. punkts. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Nepieciešamības gadījumā tie laimestus saņems rindas kārtībā, kādā izlozēti.

6.3. Pēc katras izlozes tiks sastādīs un parakstīts protokols, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušo un rezerves laimējušo dalībnieku noteikšanas vieta un datums, vārdi, uzvārdi, čeki un laimests.


7. Termiņš, līdz kuram pirkuma čeks jāreģistrē dalībai loterijā

7.1. Lai piedalītos izlozē 10.11.2023., pirkums vismaz 50.00 EUR vērtībā vienā t/c „Valleta” veikalā pircējam jāizdara 10.11.2023. plkst.10.00-20.00 un pareizi aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē līdz 10.11.2023. plkst.20.15.

7.2. Lai piedalītos izlozē 11.11.2023., pirkums vismaz 50.00 EUR vērtībā vienā t/c „Valleta” veikalā pircējam jāizdara 11.11.2023. plkst.10.00-20.00 un pareizi aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē līdz 11.11.2023. plkst.20.15.

7.3. Lai piedalītos izlozē 12.11.2023., pirkums vismaz 50.00 EUR vērtībā vienā t/c „Valleta” veikalā pircējam jāizdara 12.11.2023. plkst.10.00-20.00 un pareizi aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē līdz 12.11.2023. plkst.20.15.


8. Laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums

8.1. Laimējušie loterijas dalībnieki katru dienu – 10.11.2023., 11.11.2023. un 12.11.2023. – no plkst.21.00 tiks publicēti t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā LOTERIJĀ LAIMĒJUŠIE DALĪBNIEKI.

8.2. T/c „Valleta” administrācija ar laimējušajiem dalībniekiem uzreiz pēc izlozes vai nākamajā dienā sazināsies arī personīgi, zvanot uz loterijas kartītē norādīto tālruņa numuru.

8.3. Laimējušie dalībnieki iepriekš minētajā vietā tiks publiskoti līdz 30.11.2023.


9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki laimestus varēs saņemt līdz 30.11.2023. plkst.20.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, tā darba laikā, kas apskatāms mājaslapā www.valleta.lv sadaļā KONTAKTI.

9.2. Ja laimests līdz 30.11.2023. plkst.20.00 netiek izņemts, laimējušais dalībnieks zaudē tiesības to saņemt, un tas paliek loterijas organizētāja īpašumā.

9.3. Lai saņemtu laimestu, laimējušajiem dalībniekiem sava ierašanās iepriekš nav jāpiesaka.

9.4. Lai saņemtu laimestu, laimējušajam dalībniekam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība – un laimējušais pirkuma čeks. Dāvanu karte tiek izsniegta tikai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi vai personas apliecību saskan ar loterijas kartītē norādīto.

9.5. Ja laimējušais dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pēc laimesta tam jāierodas kopā ar kādu no tā likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

9.6. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts loterijas kartītē, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot loterijas organizētāju. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts loterijas kartītē.

9.7. Laimējušie dalībnieki, saņemot laimestu, paraksta tā pieņemšanas-nodošanas aktu.

9.8. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildu izmaksas.

9.9. Loterijas organizētājs neatbild par laimesta nesaņemšanas sekām, ja laimējušais dalībnieks norādījis neprecīzu tālruņa numuru, nav sazvanāms un savlaicīgi nav saņēmis informāciju par laimestu.


10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi

10.1. Visi citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.


11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

11.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no dāvanu kartēm atkarīga no loterijas kopējā dalībnieku skaita attiecīgajā dienā. Loterijas organizētājs prognozē, ka katru dienu loterijā piedalīsies 300 dalībnieku.

11.2. Iespēja laimēt kādu no dāvanu kartēm loterijas dalībniekam ir viens pret attiecīgajā dienā visu loterijas kastē iemesto un pareizi aizpildīto loterijas kartīšu skaitu.

11.3. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un pareizi aizpildījis vairākas loterijas kartītes, viņa izredzes laimēt dāvanu karti palielinās proporcionāli aizpildīto kartīšu skaitam.


12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt, sūtot uz e-pastu info@valleta.lv vai rakstiski t/c „Valleta” Informācijas centrā līdz 30.11.2023. plkst.20.00.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā pēc to saņemšanas.


13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot tā pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.


14. Citi noteikumi

14.1. Loterijas dalībnieku datu pārzinis ir loterijas organizētājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VRPB”. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka loterijas organizētāja darbinieki veic loterijas kartītē norādīto personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Loterijas dalībnieka vārds, uzvārds, vecums un tālrunis nepieciešams, lai nodrošinātu viņa identifikāciju un saziņu laimesta gadījumā.

14.3. Papildus loterijas dalībnieku loterijas kartītē norādītie dati tiks izmantoti, lai noteiktu loterijas dalībnieku skaitu, statistikas veidošanai, un saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība” tiks uzglabāti 5 gadus.

14.4. Loterijā laimējušie dalībnieki piekrīt, ka viņu vārdi, uzvārdi un tālruņa numuru pirmie seši cipari tiek publicēti t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā LOTERIJĀ LAIMĒJUŠIE DALĪBNIEKI.

14.5. Loterijas dalībnieku, kuri jaunāki par 13 gadiem, datu apstrādei piekrīt viņu vecāki, likumiskie pārstāvji vai aizbildņi.

14.6. Loterijas dalībnieks savu dalību izlozei, kā arī piekrišanu savu datu apstrādei var atsaukt, sazinoties ar t/c „Valleta” Informācijas centru – rakstot uz e-pastu info@valleta.lv vai zvanot pa tālruni 26665000.

14.7. Dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tā nav kompensējama naudā.

14.8. Par dāvanu kartes izmantošanu atbilstoši to izmantošanas noteikumiem pēc tās saņemšanas atbild laimējušā persona.

14.9. Dāvanu kartes tiek nodrošinātas sadarbībā ar uzņēmumu „Lieliska dāvana”. Vairāk par dāvanu kartēs iekļautajiem pakalpojumiem iespējams lasīt mājaslapā www.lieliskadavana.lv.

14.10. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par 50.00 EUR.

14.11. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.12. Uz loterijas kartītes tiek publicēti loterijas svarīgākie noteikumi ar norādi, ka ar pilniem, LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājas lapā www.valleta.lv un Informācijas centrā.

Valleta Valmiera